Sprawdź jak inni widzą Twoje kompetencje

Zostań fanem na FB
Zacznij teraz

Wybierz jedną z kompetencji


Co to są kompetencje społeczne?

Kompetencje

Kompetencje społeczne to umiejętności pozwalające nam określić swoje miejsce wśród innych ludzi. Niektóre z nich ułatwiają nam kształtowanie relacji z innymi osobami (np. umiejętności komunikowania się, życzliwość), inne natomiast wyznaczają naszą pozycję i sposób funkcjonowania w świecie (np. pewność siebie, podejmowanie decyzji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych).

Umiejętności te często nazywa się miękkimi, bo brak jest jednoznacznych wskaźników, pozwalających określić ich poziom, stopień i zakresu rozwoju. Jeśli chcemy ocenić swoje kompetencje społeczne, powinniśmy odwołać się do efektów własnych działań, a przede wszystkim do opinii innych osób. Na przykład, jeśli chcemy sprawdzić, jak to jest z naszym poczuciem humoru, przeanalizujmy, czy inni śmieją się z naszych dowcipów, a przede wszystkim zapytajmy ich, czy nie śmieją się przez grzeczność i co sądzą na ten temat. Od czasu do czasu warto przyjrzeć się swoim kompetencjom społecznym, bo są to umiejętności, które możemy rozwijać przez całe życie.